ਲੋਕਾਂ ਲੲੀ ਕੁੜਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਊੜਾ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਐਪ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *