ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ – ਮੇਜਰ ਮਾਂਗਟ

ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਜੋ ਯਾਦ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਵਿਚ ਖਿਚਵਾਈ ਗਈ, ਮੇਰੀ

Share with Friends
Read more