20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਸਤੇ ਚ ਐਨਾ ਕੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵੜਿਆ

ਇਕ ਅਵੱਲਾ ਘੁਮੱਕੜਨਾਮਾ………… ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘੁਮੱਕੜਨਾਮੇ ਕਿਸੇ ਗਿੱਲ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਇੰਜ

Share with Friends
Read more