ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ 5/9/2019 11:59:18 AM

ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-82
ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ-24 ਮਈ 2019
ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ-ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ‘ਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਰਸਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ
ਤਨਖਾਹ- 10,300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Competition exam) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ- ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://ppsc.gov.in ਪੜ੍ਹੋ।

Share with Friends

Leave a Reply